Experiente educationale de succes

Toţi partenerii şi Consiliul consultativ european au colectat experienţe educaţionale de succes în promovarea educaţiei romilor.

Experienţele educaţionale de succes în acest proiect sunt definite ca fiind acele acţiuni despre care s-a dovedit ca pot contribui la succesul şcolar şi la incluziunea sociala la nivelul învăţământului obligatoriu (învăţământul pre-primar, primar şi secundar, inclusiv programe de educaţie şi de formare în cadrul şcolilor speciale regulate), în comunităţile dezavantajate. (INCLUD-ED Consortium. Actiuni pentru succesul in scoli in Europa. Bruxel: Comisia Europeana, 2009).

Toate experienţele colectate trebuiau să corespundă cu definiţia de mai sus și să îndeplinească patru criterii:

  • Să fi fost implementate într-o comunitate cu venituri joase și dezavantajate;
  • Să prezinte dovezi cantitative relevante despre îmbunătăţirea situaţiei educaţionale a romilor (ex: rezultate ale testelor oficiale, notele de absolvire, promovabilitatea la liceu, etc) în comparaţie cu alte comunitaţi care se confruntă cu aceleași caracteristici;
  • Să prezinte dovezi calitative relevante (e.g. grad de mulţumire, recunoașterea schimbărilor realizate etc.) despre îmbunătăţirea adusă;
  • Să fie implementat cu o puternică participare din partea comunităţii.

In procesul de selecţie au fost utilizate următoarele categorii:

Strategiile naționale de viabilitate

Grupurile de lucru naționale, create în cadrul acestui proiect, în Spania, Bulgaria, Grecia, România și Irlanda au dezvoltat strategii naționale de viabilitate pentru a transfera practicile educationale de succes selectate in țările lor.

Mărturii

După selectarea practicilor de succes, partenerii de proiect au colectat impresiile şi puncte de vedere ale actorilor implicaţi în experienţele de succes selectate. Noi credem că acest lucru va face mai uşor de transferat experienţele de succes şi va încuraja punerea în aplicare a acestora în alte ţări.

Raport "Vocile comunitatii. Actori implicati in experientele educationale de succes care promoveaza integrarea romilor in si prin educatie"
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informaţiile conţinute de acestea.