Experiències educatives d’èxit

Tots els socis del projecte, juntament amb el Consell Assessor Europeu, van recollir experiències educatives d’èxit que promouen l’educació en el poble gitano.

Les experiències educatives d’èxit en aquest projecte són definides com aquestes accions que ja han demostrat contribuir a l'èxit educatiu i la inclusió social en l'escolarització obligatòria (educació infantil, primària i secundària, incloent els programes especials i de formació professional a les escoles normals) en comunitats desfavorides (Equip del projecte INCLUD-ED. Accions per a l'èxit a les escoles a Europa. Brussel·les: Comissió Europea, 2009).

Totes les experiències recopilades havien de respondre a la definició anterior i complir els criteris següents:
  • Haver estat desenvolupades en comunitats desfavorides i amb baixos nivells d’ingressos econòmics;
  • Comptar amb evidències quantitatives rellevants en la millora de la situació educativa del poble gitano (per exemple, resultats d'exàmens oficials, taxes de graduat escolar, accés a l'educació superior, etc.), en comparació d’altres comunitats amb característiques similars;
  • Comptar amb evidències qualitatives rellevants (per exemple: sentiment de satisfacció, reconeixement de la transformació viscuda, etc.) sobre com s'ha aconseguit la millora;
  • Haver estat desenvolupades amb una forta participació de la comunitat.

En el procés de selecció, es van fer servir aquestes categories:

Viabilitat de les estratègies nacionals

Els grups de treball nacionals, constituïts en el marc d’aquest projecte, a Espanya, Bulgària, Grècia, Romania i Irlanda han desenvolupat estratègies de viabilitat nacional per a transferir les actuacions educatives d’èxit als seus països

Testimonis

Després de la selecció de les experiències d'èxit, els socis del projecte van recollir les sensacions, impressions i punts de vista dels actors involucrats en les experiències d'èxit seleccionades. Així serà més fàcil la transferibilitat de les experiències i fomentarà la seva implementació a altres països.
 
Informe "Les veus de la comunitat. Actors involucrats en les experiències educatives d’èxit que promouen la integració del poble gitano en i a través de l’educació"
Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació reflecteix l’opinió de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de qualsevol ús que pugui fer de la informació continguda en aquest document.