Διεθνες δικτυο ρομα

Το Διεθνές Δίκτυο Ρομά σχηματίζεται από ακτιβιστές των Ρομά, μη ακαδημαϊκούς και Ρομά από τις τοπικές κοινότητες, ερευνητές, εκπαιδευτικούς φορείς, δασκάλους, επαγγελματίες, σχολικούς/πολιτιστικούς διαμεσολαβητές, αστικές ΜΚΟ και ΜΚΟ των Ρομά, ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές αρχές, πολιτικούς και όλες τους σχετικούς φορείς που εργάζονται για να επιτευχθεί η ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινωνία.

Στόχος του δικτύου είναι η βελτίωση της γνώσης για τις επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες που έχουν ήδη αποδειχτεί επιστημονικά ότι είναι αποτελεσματικές στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των παιδιών Ρομά και όλοι οι μαθητών γενικά, σε σχέση με την επιδίωξη μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής πορείας.

Έχει δημιουργηθεί ένας on-line δημόσιος χώρος για τις συζητήσεις μας και την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να διατηρηθεί το δίκτυο συνδεδεμένο. Αν είστε μέλος του δικτύου, μπορείτε να συμμετέχετε στη συζήτηση. Μπορείτε να εισέλθετε για να συμμετέχετε στο φόρουμ του δικτύου από εδώ.

Πώς να γίνετε μέλος στο δίκτυο?

To έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.