Международна ромскa мрежа

Международната ромскa мрежа се формира от ромски активисти, хора без академично образование от ромската общност, научни дейци, образователи, учители, специалисти, училищни/културни медиатори, граждански и ромски неправителствени организации, европейски, национални и местни власти, политици и всички, които работят за постигане на интеграция на ромите в обществото.

Целта на мрежата е да се повиши информираността за успешните образователни практики и опит,за които вече е научно доказано, че са ефективни в насърчаването на социалната интеграция на ромските деца и всички ученици като цяло.

Публично онлайн пространство за дебати и обмен на информация бе създадено, за да се запази свързана мрежата. Ако сте член на мрежата, можете да се присъедините към дебата тук: към форума

Как да се присъедините към мрежата?

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.