Qualitat del projecte

La qualitat del projecte, tant en termes del seu desenvolupament com dels productes finals, serà garantida per la institució sòcia del projecte CREA UB. Hi ha dos comitès externs coordinats per CREA UB que asseguraran la qualitat del projecte i que són els següents:

Grup d’Avaluació de la Qualitat

Grup d'Avaluació de la Qualitat: format per quatre persones gitanes no acadèmiques, dues persones professores i dos investigadors de CREA UB, en qualitat d'assessors. La seva principal funció és avaluar les experiències educatives d’èxit rebudes i escollir quines seran seleccionades per fer-ne difusió.

Llista de membres

Informe de la 1a reunió
Informe de la 2a reunió
Informe de la 3a reunió
Informe de la 4a reunió

Consell Assessor Europeu

Consell Assessor Europeu: format per cinc persones expertes europees – representants d’organitzacions gitanes i activistes gitanos/es– en l’àmbit del projecte i reconegudes per les contribucions que hi han fet. Tindran un rol actiu a través de l’equip del projecte, els grups de treball nacionals, els seminaris nacionals i en la conferència final. La seva funció principal és recollir i avaluar les experiències educatives d’èxit rebudes per seleccionar quins seran seleccionades per fer-ne difusió.

Llista de membres
Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació reflecteix l’opinió de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de qualsevol ús que pugui fer de la informació continguda en aquest document.