Осигуряване на високо качество на проекта

Качеството на проекта, както по отношение на неговото развитие и крайните продукти, ще бъде осигурено от две външни комисии. Те са следните: Групата за оценка на качеството и Европейски консултативен съвет.

Групата за оценка на качеството

Групата за оценка на качеството се състои от 4 роми без академично образование, 2 учители и 2 изследователи от CREA-UB, „Център за изследвания на теории и практики за преодоляване на неравнопоставеността” на Университета в Барселона като консултанти. Тяхната основна функция е да се оценят получилите се успешни образователни практики и да изберат кои от тях ще бъдат разпространявани.

Списък с членоветe

Минути от първата среща
Протокол от втората среща
Протокол от третата среща
Протокол от четвърти среща

Европейски консултативен съвет

Европейски консултативен съвет: съставен е от 5-тима европейски експерта - представители на ромски организации и активисти в областта на проекта и известни с техния принос към него. Те ще имат активна роля за консорциума, националните работни групи, националните семинари и заключителната конференция. Тяхната основна функция е да събира и оцени получените успешни образователни практики и да избере кои от тях ще бъдат разпространявани.

Списък с членовe
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.