Proiectul ROM-UP!

Proiectul ROM-UP! este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene în cadrul programului de învăţare continuă pe o perioadă de un an, din aprilie 2012 până în martie 2013. Proiectul este un parteneriat între opt parteneri europeni.

Scopurile si obiectivele proiectului

Scopul principal al ROM-UP! este de a crea Reteaua Internationala Romani care vizează sensibilizarea cu privire la experienţele educaţionale de succes, care au fost deja dovedite stiintific a fi eficace în promovarea integrării sociale a copiilor romi şi a elevilor, în general, în ceea ce priveşte urmărirea succesului educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Diseminarea experienţelor educaţionale de succes în promovarea educaţiei romilor;
  • Dezvoltarea de strategii pentru a efectua acţiuni de succes în ţările participante (Spania, Bulgaria, Grecia, România şi Irlanda);
  • Implicarea romilor în selectarea de bune practici educaţionale desfăşurate în comunităţile lor;
  • Stabilirea de reţele de coordonare între coordonatori, comunităţile de romi şi agenţii de educaţie, cu scopul de a depăşi excluderea romilor din învăţământ.
Proiectul ROM-UP! va contribui la realizarea obiectivelor principale exprimate în cadrul UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor până în 2020, oferind măsuri educaţionale de succes explicite, detaliate si concrete în domeniul educaţiei, care urmează să fie transferate şi puse în aplicare în contexte europene diferite. Acest lucru va implica o îmbunătăţire concretă a condiţiilor de viaţă pentru romi, în special, pentru cei mai vulnerabili. Proiectul va oferi măsuri concrete de succes, cu scopul de a se asigura că toţi copiii romi au acces la educaţie de calitate, asigurând finalizarea şcolii primară, reducerea numărului de abandonuri şcolare timpurii şi promovarea accesului in învăţământul terţiar.

Faceti click aici pentru a descarca brosura.

Caracterul inovativ

Principalele elemente inovatoare ale proiectului sunt:

1) Reteaua romani. Toţi actorii implicaţi în succesul educaţional rom vor fi inclusi în reţea. Reţeaua va face posibil transferul de cunoştinţe în ceea ce priveşte experienţele de succes in învăţământ din Europa, care, la rândul său, va creşte conştientizarea şi angajamentul puternic al tuturor agentilor relevanti.

2) Abordarea sa: prin schimbarea de la cele mai bune experienţe la cele de succes aşa
cum se recomandă în proiect, ROM-UP! va depăşi limitarea compilatiilor anterioare care
nu au evaluat impactul experienţelor propuse de ei, nici nu s-au asigurat de succesul lor şi de transferul la alte contexte. Această schimbare înseamnă accentuarea acelor experienţe educaţionale ştiinţific dovedit a fi de succes (întotdeauna şi în toate contextele). În plus, in astfel de experienţe educaţionale s-au obţinut rezultate de succes, se bazează pe recomandările internaţionale ale comunităţii ştiinţifice şi punerea în aplicare a acestora a fost făcuta prin dialog şi în acord cu membrii comunităţii de romi. Ghidul ROM-UP! va contine informatii cu privire la modul de a le transfera la alte contexte.

3) Participarea directă a romilor în toate fazele relevante ale proiectului, inclusiv vocile directe în principalele rezultate.

4) Legătură directă cu recomandările comunităţii internaţionale ştiinţifice şi contribuţii incluse.

Beneficiarii proiectului

  • Copiii si tinerii romi;
  • Organizatiile, institutiile si alte entitati care lucreaza cu copii romi;
  • Comunitatea roma traditionala;
  • Cadre didactice, organizatii locale, asociatii, autoritati publice si ONG-uri implicate in domeniul incluziunii sociale si economice si accesul la educatie al romilor;
  • Organizatiile care lucreaza cu copiii care vin din grupuri dezavantajate (imigranti, persoane cu dizabilitati etc).

Rezultatele proiectului

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie reflectă doar punctele de vedere ale autorului, iar Comisia nu poate fi responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informaţiile conţinute de acestea.