El projecte ROM-UP!

ROM-UP! està finançat amb el suport de la Comissió Europea en el marc del programa d'Aprenentatge Permanent en el transcurs d'un any, d'abril de 2012 a març de 2013. El projecte es duu a terme per un grup de vuit organitzacions europees.

Objectius del projecte

L'objectiu principal del ROM-UP! és crear una Xarxa Gitana Internacional, amb el propòsit d'augmentar la consciència sobre les experiències educatives d’èxit que ja han demostrat científicament ser eficaces en la promoció de la integració social dels alumnes gitanos i tots els alumnes en general, en termes d'assoliment de l’èxit educatiu.

Els objectius específics del projecte són:
  • Difondre les experiències educatives d’èxit que promouen l’educació en el poble gitano;
  • Desenvolupar estratègies per implementar accions educatives d’èxit als països participants (Espanya, Bulgària, Grècia, Romania i Irlanda);
  • Involucrar el poble gitano en la selecció d'experiències d’èxit educatiu dutes a terme a les seves comunitats;
  • Establir xarxes de coordinació entre el projecte, la comunitat gitana i els agents educatius per tal de superar l’exclusió educativa del poble gitano.
El projecte ROM-UP! contribuirà a aconseguir les metes principals expressades en el Marc Europeu d'Estratègies Nacionals per a la Integració del Poble Gitano fins al 2020, oferint mesures educatives d’èxit explícites, detallades i concretes en l’àrea educativa, per tal de ser transferides i implementades en diferents contextos europeus. Això comportarà una millora tangible en la qualitat de vida del poble gitano, especialment de la dels més vulnerables. El projecte oferirà mesures d’èxit concretes per assegurar que tots els nens i nenes gitanos tinguin accés a una educació de qualitat, garantint la finalització dels estudis primaris, la reducció en les taxes d'abandonament escolar i la promoció de l’accés als estudis superiors.

Fes clic aquí per a descarregar el tríptic del projecte.

Caràcter innovador

Els principals elements d’innovació del projecte són:

1) Xarxa gitana. Tots els actors involucrats en l’èxit educatiu del poble gitano seran inclosos en la xarxa. La xarxa farà possible la transferència de coneixement respecte a les pràctiques educatives d’èxit a Europa, fet que alhora conscienciarà i fomentarà el compromís dels agents rellevants. Això es garantirà mitjançant activitats específiques al llarg del projecte.

2) El seu enfocament: canviant de bones experiències a experiències d’èxit com es recomana en el projecte Includ-ed, ROM-UP! Anirà més enllà de les compilacions prèvies que no han avaluat l’impacte de les experiències proposades, ni han assegurat el seu èxit ni transferibilitat a altres contextos. Això comporta un canvi d’enfocament, centrant-se en aquelles experiències que han demostrat tenir èxit científicament (sempre i en qualsevol context). A més, aquestes experiències educatives han obtingut resultats d’èxit, es basen en les recomanacions de la comunitat científica internacional, i la seva implementació s’ha dut a terme a través del diàleg i de l’acord amb membres de la comunitat gitana. La guia del ROM-UP! informarà com transferir aquestes experiències a altres contextos.

3) La participació directa del poble gitano en totes les fases del projecte, incloent la seva veu en tots els resultats principals.

4) La seva vinculació directe amb les recomanacions de la comunitat científica internacional i les contribucions del Includ-ed.

Beneficiaris del projecte

  • Nens i nenes gitanos i joventut gitana;
  • Organitzacions, institucions i altres entitats que treballen amb nens i nenes gitanos;
  • La comunitat gitana de base;
  • Professorat, organitzacions locals, associacions, autoritats públiques i ONG sensibles a la inclusió econòmica i social del poble gitano i el seu accés a l'educació;
  • Organitzacions que treballen amb nens de comunitats desfavorides (immigrants, discapacitats, etc.).

Resultats del projecte

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació reflecteix l’opinió de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de qualsevol ús que pugui fer de la informació continguda en aquest document.