Μονιμο παρατηρητητιο για τις επιτυχημενες εμπειριες για την ενσωματωση των ρομα


Το Μόνιμο Παρατηρητήριο σχετικά με τις Επιτυχημένες Εμπειρίες για την Ενσωμάτωση των Ρομά θα απαρτίζεται από 4 μη ακαδημαϊκούς Ρομά, 2 δασκάλους και 2 ερευνητές από την CREA UB ως σύμβουλοι. Μετά το τέλος του προγράμματος, το Μόνιμο Παρατηρητήριο θα επανεξετάσει και θα επιλέξει τις νέες προτάσεις επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών που θα έχει λάβει μέσω της ιστοσελίδας και θα συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές ανά έτος.

Λίστα μελών
To έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.