Постоянна обсерватория за успешен опит в интеграцията на ромите

Постоянната обсерватория за успешен опит в интеграцията на ромите ще се състои от четири роми без академично образование, двама учители и двама изследователи от CREA UB като консултанти. След края на проекта, Постоянната обсерватория ще преразгледа новите и избере предложения за успешни образователни практики, опит и преживявания, получени чрез сайта, като ще заседава най-малко два пъти годишно.

Списък с членове
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.