Партньори

Координираща организация:

Ромска женска асоциация Drom Kotar Mestipen (Drom Kotar)
Страна: Испания
Лице за контакти: Ана Контрерас Фернандес
Email: info@dromkotar.org
Website: www.dromkotar.org

Партньорски организации:

Център за междуетнически диалог и толерантност (AMAЛИПЕ)

Държава: България
Лице за контакти: Теодора Крумовa
Email: t_krumova@yahoo.com
Website: www.amalipe.com
Помощни програми за социална закрила и солидарност - Общински институт за обучение - Volos (KEKPA-DIEK)

Държава: Гърция
Лице за контакти: Николаос Aнтонакис
Email: antonakis.nikos@gmail.com
Website: www.kekpa.org
Ромски център за социална интервенция и проучванияДържава: Румъния
Лице за контакти: Маргарета Матаче
Email: magda@romanicriss.org
Website: www.romanicriss.org
Център за изследвания на теории и практики за преодоляване на неравнопоставеността, Университета в Барселона, (CREA UB)

Държава: Испания
Лице за контакти: Адриана Уберт
Email: crea@ub.edu
Website: http://creaub.info
Generalitat de Catalunya, Министерството на социалните грижи и семействотоДържава: Испания
Лице за контакти: Ramon Terrassa i Cusí
Email: rterrassa@gencat.cat
Website: www20.gencat.cat/portal/site/bsf/?newLang=en_GB
Център Pavee Point TravellersДържава: Ирландия
Лице за контакти: Франсис Кийс
Email: fran.keyes@pavee.ie
Website: www.pavee.ie
Европейски ромски информационен офис


Държава: Белгия
Лице за контакти: Марта Пинто
Email: marta.pinto@erionet.eu
Website: www.erionet.eu
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.