BENVINGUTST A ROM-UP!

La inclusió del poble gitano a través d’experiències educatives d’èxit

Context
 
Més de 10 milions de gitanos viuen a la UE, fet que els converteix en el col·lectiu minoritari més gran a Europa. Són el col·lectiu més discriminat i exclòs socialment, sobretot pel que es refereix a l’accés a l’educació, l’ocupació, el sistema sanitari i l’habitatge.
 
La manca d'educació acadèmica al poble gitano és una de les causes principals de la situació actual. Pocs nens i nenes i joves gitanos van a l'escola, i els seus resultats acadèmics són baixos, el que redueix les seves oportunitats en el mercat laboral. El poble gitano es troba davant serioses limitacions en l'accés a l'educació. Això es fa evident en les baixes xifres de matrícula dels nens i nenes gitanos i en el fet que la segregació escolar roman. La pobresa i els baixos ingressos també dificulten l'accés a l'educació. L'escassetat de recursos econòmics en la comunitat gitana dificulta que els nens i les nenes vagin a l'escola, ja que els pares no tenen els recursos financers necessaris per poder pagar el material escolar, la roba i el menjar.
 
Les condicions precàries pel que fa a l'habitatge també afecten l'assistència i els resultats dels nens i les nenes a l'escola, ja que es troben davant condicions geogràfiques adverses per arribar-hi, perquè hi viuen lluny. L'escolarització especial segueix sent un aspecte clau en l'educació del poble gitano. Els nens i les nenes d'aquesta ètnia són derivats freqüentment a escoles d’"educació especial" per a nens i nenes amb necessitats especials que segueixen un temari més senzill que les escoles normals.
 
En els casos en què els nens i les nenes van a l'escola normal, no reben el mateix ensenyament de qualitat que els nens i nenes no gitanos, per la seva assistència irregular o perquè no reben el suport necessari. Per tot això, aquest projecte neix de la necessitat de millorar el nivell educatiu i la qualitat de vida del poble gitano. La clau per arribar a aquests objectius és promoure la participació educativa dels nens i nenes gitanos. Això es pot aconseguir augmentant la conscienciació de les experiències educatives d'èxit que promouen l'educació en el poble gitano.
 
El projecte ROM-UP! oferirà mesures concretes d’èxit per garantir que tots els nens i les nenes gitanos tinguin accés a una educació de qualitat, assegurant la finalització dels estudis primaris, reduint les xifres d'abandonament escolar i promovent l’accés als estudis superiors.
Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta publicació reflecteix l’opinió de l’autor, i la Comissió no es fa responsable de qualsevol ús que pugui fer de la informació continguda en aquest document.