Δρασεις

Εθνικά σεμινάρια διάδοσης

Συνολικά 4 εθνικά σεμινάρια διάδοσης θα διοργανωθούν στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται προς τις τοπικές κοινότητες των Ρομά, τις οργανώσεις και τους ακτιβιστές Ρομά, τους δασκάλους και άλλα εμπλεκόμενα άτομα/φορείς , εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Πρακτικά: Ιρλανδία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα
Γκαλερί Φωτογραφιών: ΙρλανδίαΒουλγαρία, Ρουμανία

Τελικό Συνέδριο

Η τελική διάσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 21 του Φλεβάρη του 2013 στο Γραφείο  της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βαρκελώνη. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βαρκελώνη, ακτιβιστές Ρομά και οργανώσεις, εκπρόσωποι των περιφερειακών / εθνικών αρχών με αρμοδιότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της ένταξης των Ρομά, καθώς και φοιτητές. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου ενώ συμμετέχοντες που εμπλέκονται στις επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους. Επίσης συζητήθηκαν τα μελλοντικά βήματα και η βιωσιμότητα των επιτυχημένων εμπειριών σε διαφορετικές χώρες.
 
Πρακτικά
Γκαλερί Φωτογραφιών

Συναντήσεις των εθνικών ομάδων εργασίας

Εθνικές ομάδες εργασίας δημιουργήθηκαν στην Ισπανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ιρλανδία σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο ανάλογα με τις δυνατότητές τους και το επίπεδο δράσης τους. Ο κύριος ρόλος των εθνικών ομάδων εργασίας είναι να εργαστούν και να καθορίσουν τη στρατηγική για τη μεταφορά των επιλεγμένων επιτυχημένων εκπαιδευτικών πρακτικών στις χώρες τους. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν 2 συναντήσεις των εθνικών ομάδων εργασίας.

Λίστα μελών: Ισπανία, Ελλάδα, ΡουμανίαΒουλγαρία, Ιρλανδία
Πρακτικά 1ης Συνάντησης: Ισπανία, Βουλγαρία, ΡουμανίαΙρλανδία, Ελλάδα
Γκαλερί Φωτογραφιών: Ισπανία, Βουλγαρία, ΡουμανίαΕλλάδα
Πρακτικά 2ης Συνάντησης: Βουλγαρία, Ελλάδα, ΡουμανίαΙρλανδία, Ισπανία
Γκαλερί Φωτογραφιών: Βουλγαρία, Ισπανία
Εθνικές Στρατηγικές για την ΒιωσιμότηταΙσπανίαΒουλγαρίαΡουμανία, Ιρλανδία, Ελλάδα

Συναντήσεις του εταιρικού σχήματος

Σε όλο το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν 3 συναντήσεις του εταιρικού σχήματος.

Πρακτικά 1ης Συνάντησης
Πρακτικά 2ης Συνάντησης
Πρακτικά 3ης Συνάντησης
To έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.