Дейности

Национални семинари за разпространение

Общо четири национални семинари за разпространение, ще бъдат организирани и проведени в България, Гърция, Румъния и Ирландия. Тези семинари са насочени към представители на местната ромска общност, ромски организации и активисти, учители и други участници в дейностите, националните/регионалните и местните общини и медии.

Минути: ИрландияБългария, Румъния, Гърция
Фото галерия: ИрландияБългария, Румъния

Заключителна конференция

На 21 февруари в Представителството на Европейската комисия и Европейския парламент се проведе и Заключителната среща по проекта. На конференцията партньори и участници в успешните образователни практики представиха окончателните резултати от проекта. В събитието участваха представители на ромската общност по места, участници в практиките, представители на регионални / национални власти с компетенции в областта на образованието, приобщаването на ромите и социалната политика и представители на учебните заведения. Обсъдени бяха и бъдещите стъпки за устойчивостта на успешните практики в различните държави.
 
Минути
Програма
Фото галерия

Срещи на националните работни групи

Националните работни групи са създадени в Испания, България, Гърция, Румъния и Ирландия на национално, регионално или местно ниво във връзка с техните възможности и поле за действие. Основната роля на националните работни групи е да се определи стратегия за прилагане на избраните успешни образователни практики в съответните страни. По време на проекта, ще има две национални срещи на работните групи.

Списък с членове: Испания, Гърция, РумънияБългария, Ирландия
Минути от първата среща: Испания, България, Гърция, РумънияИрландия
Фото галерия: България, Испания, РумънияГърция
Протокол от втората среща: България, Гърция, РумънияИрландия, Испания
Фото галерия: България, Испания
Национална стратегия за устойчивостИспанияБългарияРумъния, ИрландияГърция

Срещи на консорциума

По време на проекта, ще се проведат три срещи на Консорциума.

Минути от първата среща
Протокол от втората срещa
Протокол от третата среща
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено възгледите на автора, и Комисията не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба, която може да се направи от информацията съдържаща се в нея.